Yêu nhau đậm sâu ,tịn tưởng anh để rồi những thứ tôi nhận lại chỉ là những câu nói cay nghiệt và tổn thương sâu sắc

Xem Thêm