Cuộc sống hôn nhân xảy ra mâu thuẫn khi gia đình đón thêm thành viên mới. Thay vì ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng, chị chọn cách im lặng không nên có.

Xem Thêm