Đi làm đi học, ở mọi cơ quan tổ chức bạn vẫn quen với những cái gọi là thủ tục hành chính. Những yêu cầu đề xuất đều cần có đơn thư đầy đủ, bạn quen với việc đơn xin việc, đơn xin từ chức, đơn xin chuyển bộ phận làm việc.... đơn xin nghỉ phép... Thế nhưng bạn chắc hẳn sẽ vô cùng bất ngờ trước là đơn xin từ chức Vợ để chuyển sang "Người Tình" này

Xem Thêm