Một lần chồng đã nhờ bà mua giùm vài tờ vé số, bà đã bỏ 10 USD mua một tờ vé số với ý định "dạy chồng một bài học " không ngờ trúng luôn 1 triệu USD.

Xem Thêm