By

Theo tin tức: Thấy chồng chi tiêu quá nhiều tiền bạc vào chuyện mua vé số. Một lần chồng đã nhờ bà mua giùm vài tờ vé số, bà đã bỏ 10 USD mua một tờ vé số...

Xem Thêm