Có những thứ tình yêu không thể nào lý giải được, và có những thứ tình cảm khó định nghĩa được bằng tên. Đó là tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái

Xem Thêm