Sau khi về ra mắt nhà em xã được một thời gian, không lâu sau đó hai đứa quyết định sẽ về quê mình, gọi là có đi có lại. Dự định sẽ không thông báo gì...

Xem Thêm