By

Lợi dụng những lý do cá nhân riêng, chồng tôi nhanh nhẹn đưa cô cử nhân đại học vào làm chức thư kí riêng của giám đốc. Và rồi họ dính nhau như đôi sam mà...

Xem Thêm