Vừa qua cộng đồng xôn xao, dư luận bức xúc vềtin tức vụ việc công ty VN Pharma bán thuốc ung thư giả. Có biết bao nhiêu con người đã chết trong hy vọng chỉ bởi...

Xem Thêm