By

Cuộc sống cần có sự nỗ lực và cố gắng để tiến lên chứ không ai đợi chờ ai cả. Nếu bạn giữ nguyên những định kiến cũ hay những kiến thức đã quá...

Xem Thêm