Xã hội ngày càng xuất hiện nhiều những vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm, có những mẫu thuẫn tưởng như quá đơn giản mà tại sao lại dẫn tới giết người.

Xem Thêm