Yêu nhau đậm sâu ,tịn tưởng anh để rồi những thứ tôi nhận lại chỉ là những câu nói cay nghiệt và tổn thương sâu sắc

Ở cái độ tuổi tưởng như đã trưởng thành, mọi thứ không yêm ả nhưng tôi nghĩ. Ngay cả chuyện tình yêu đã từng vui, đã từng khóc lóc, đã từng hạnh phúc lắm.

Xem Thêm