Từng là một học sinh giỏi văn cấp tỉnh, đam mê ngoại ngữ và tâm lý học. Cô nư sinh đạt điểm khá trong kỳ thi PTTH lại đành bỏ lại ước mơ.

Xem Thêm