Từng là một nữ sinh giỏi văn cấp tỉnh, đam mê ngoại ngữ và tâm lý học, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua em cũng đạt điểm thi loại khá, nhưng vụ tại nạn...

Xem Thêm