Ngoài sự đảm đang khéo léo trong nội trợ hay trong cuộc sống hôn nhân gia đình, người vợ thông minh phải biết cách cư xử và tôn trọng chồng mình.

Xem Thêm