Trong tình yêu nếu đã là người thứ ba thì mãi mãi sẽ là người thứ ba và không bao giờ được coi là duy nhất cũng chẳng được ai quan tâm hay để ý tới nữa.

Xem Thêm