Nghi ngờ chồng mình có "uẩn khúc" với cô bạn thân, cô vợ giả vợ say để rồi nhận về một cái kết bất ngờ...Đôi khi hạnh phúc cần lắm lòng tin tưởng

Xem Thêm