Cho đến hôm nay ngày 1.8, đã số các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyến đợt 1. có những thí sinh 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1

Xem Thêm