Kinh nguyệt ra quá ít là một sự mất cân bằng trong cuộc sống, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu nhưng không biết làm sao, cũng đừng nên lo lắng quá.

Xem Thêm