Theo tin tức cập nhật :Viện dấu dao trong người đi tìm vợ với ý định giết vợ rồi tự sát, thế nhưng tìm mãi cả buổi không thấy. Viện quay sang vung dao đâm...

Xem Thêm