Viên dấu dao trong người đi tìm vợ với ý định giết vợ rồi tự sát, thế nhưng không thấy. Viện quay sang vung dao đâm chết cha vợ, và đâm trọng thương mẹ vợ.

Xem Thêm