Muốn là vợ chồng kiếp này thì phải có với nhau món duyên nợ đậm sâu từ nhiều kiếp trước. Nhưng vợ chồng hết tình cảm cũng là hết duyên, không còn gì.

Xem Thêm