By

Người ta nói, muốn là vợ chồng kiếp này thì phải có với nhau món duyên nợ đậm sâu từ kiếp trước. Nhưng vợ chồng hết tình cảm cũng là hết duyên, không...

Xem Thêm