By

Cưới bạn thân mấy chục năm chẳng phải là chuyện lạ nữa, nhưng câu chuyện dưới đây lại làm người ta thấy phục chàng trai này quá. Mới đây, một dòng tâm...

Xem Thêm