Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái đáng ra phải như nhau, đối với cả bé trai và bé gái, thế như đâu đó vì quan niệm trọng nam khinh nữ mà..

Có những thứ tình yêu không thể nào lý giải được, và có những thứ tình cảm khó định nghĩa được bằng tên. Đó là tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái

Xem Thêm