Quả đáng tội khi đang nằm đợi em vào phong tắm, tôi cũng đỡ manh nha nghĩ đến “tình một đêm” nóng bỏng, thế nhưng mọi thứ dường như biến mất khi...

Xem Thêm