Ở càng lâu càng sâu tình cảm, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén… là những câu mà người ta nói về tình yêu, thứ tình cảm mà nếu chưa có với nhau từ đầu...

Xem Thêm