By

Một chút nữa thôi là cơn địa chấn được tạo ra từ Leonesa khi họ cầm chân được Barselona trong một khoảng thời gian khá dài. Do mới đại chiến với kình...

Xem Thêm